Friday, March 16, 2018

اولجای افشار اورومی: مشروطيت ايران نتوانست کمترين اثری از نيک‌بختی را به يادگار بگذارد

اولجای افشار اورومی: مشروطيت ايران نتوانست کمترين اثری از نيک‌بختی را به يادگار بگذارد

مئهران باهارلی

اولجای سوباتایلی آوشار اورومی -آلجای سوباتایلو افشار ارومی (تابستان ۱۸۹۶-آوریل ۱۹۷۹) متفکر تورک، از پیشگامان و نظریه‌پردازان حرکت فمینیسم، و یکی از نخستین تورک‌گرایان در تاریخ معاصر ایران است. در شماره‌ی ٤٩ سال ٢ جریده‌ی شفق سرخ منطبعه‌ی طهران، سال ١٣٠٢ شمسی (١٩٢٣، دو سال پیش از سقوط دولت تورک قاجاری) مقاله‌ای از وی با نام معارف در ایران چاپ شده است. این مقاله که در پاسخ به پنج سوال دبیر نشریه (١-ایدآل ما چیست؟ ٢-چه می‌خواهیم؟ ٣-چه باید به‌خواهیم؟ ٤-از چه راه و از کی باید به‌خواهیم؟ ٥-وحدت ایدآل آمال را آیا می‌توان در جامعه ایجاد نمود، به شرط سرعت عمل؟) تالیف شده، از جهت آشنائی با افکار و آرای اولجای افشار در آن مقطع و کلا تورک‌گرایان آن دوره، دارای حائز اهمیت است.

در این مقاله اولجای افشار اورومی –بدون بردن نام-  از مکتب فکری گنج عوثمانلی‌لار-ژؤن تورکله‌ر مدافعه نموده، به تبلیغ اصول نظام کمالیستی تورکیه به عنوان یک مصلح منور پرداخته است (دلیل نشر مقاله‌ی اولجای آوشار اورومی در تبلیغ اصول نظام کمالیستی در نشریه‌ی شفق سرخ آن است که شفق سرخ در اثنای ادعای رضاخان مبنی بر اعلام جمهوریت در ایران به حمایت کامل از رضاخان و ایده‌ی تأسیس جمهوری ایران پرداخت. در این دوره این نشریه از پیشاهنگان معرفی الگوی کمالیستی جمهوری تورکیه به ایرانیان بود.)Monday, March 12, 2018

کسروی تروريست‌پرور

کسروی تروريست‌پرور

مئهران باهارلی

سید احمد کسروی (کسرائی) تبریزی یک آزربایجان‌گرای پان‌ایرانیست است که در تشکل مفهوم «قوم آزربایجانی» به عنوان جزئی از «ملت ایران» سهم بزرگی دارد. وی با عَلَم کردن واحد جغرافیایی-اداری «آزربایجان» و نوشتن تاریخی جدا از تاریخ مناطق تورک‌نشین مجاور در استانهای فعلی زنجان و قزوین و همدان و مرکزی و البرز و قم و .... برای آن، آگاهانه به انکار وجود و یگانگی «ملت تورک» و تجزیه‌ی آن به آزربایجانی و غیر آزربایجانی، همچنین انکار یکپارچه‌گی منطقه‌ی تورک‌نشین در شمال‌غرب ایران و تجزیه‌ی این «وطن تورک» (تورک‌ائلی) به دو بخش آزربایجانی و غیر آزربایجانی کوشیده است.

آثار کسروی جایگاهی همانند کتب مقدس بین تورکهای چپ ایرانی، آزربایجان‌گرایان پان‌ایرانیست و آزربایجان‌گرایان استالینیست دارد (تاریخ‌نگاری پان‌ایرانیستی و آزربایجان‌گرایانه در مورد مشروطه تقریبا یکی؛ و قهرمانان ملی هر دو مشترک است). در نزد تورکهای چپ ایرانی و آزربایجان‌گرایان، نقل قول از کسروی با عبارت «کسروی می‌گوید، کسروی می‌نویسد»، دارای مقامی مشابه «قال رسول الله» در ادبیات اسلام‌گرایان است و به زعم آنها مطالبشان را تائید کرده و به وثوق و پرستیژ و «کلاس» آنها می‌افزاید. حال آنکه تاریخ‌نگاری کسروی اقلا در باره‌ی ربع اول قرن بیستم و حرکت مشروطیت، آکنده از وارونه‌نمایی، تحریف و سانسور است. او در آثار خود، علاوه بر وارونه‌نویسی و ایدآلیزه کردن، حرکت مشروطه را که بنا به منابع علمی خارجی و مشاهدان بی‌طرف، فاقد پشتیبانی قاطبه‌ی ملت تورک در تورک‌ائلی و ایران بود، به صورت حرکت سیاسی اصلی مردمی، و حرکت ملی دمکراتیک تورک - «میللی موجادیله»[1] که جریان اصلی سیاسی مردمی در آن سالها بین تورکان در سراسر تورک‌ائلی و در سراسر ایران و برخوردار از حمایت بسیار گسترده‌ی تمام اقشار جامعه بود را حذف و سانسور و ناموجود (Nonperson) کرده است.

در آثار کسروی در باره‌ی رهبران تورک‌گرای آن دوره مانند جمشیدخان افشار اورومی و ابوالفتح علوی و دیگران که فرهنگ‌ساز، مسالمت‌جو، آزادی‌خواه، رفرمیست و مشروطیت‌طلب معتدل بودند، مطلب مهمی یافت نمی‌شود. اما همین شخص در آثارش همه جا با آب و تاب به تقدیس خشونت و ستایش و توجیه و دفاع از اعمال تروریستی مشروطه‌طلبان افراطی مانند «عباس آقا صراف تبریزی» که مقامات دولتي و مخالفان سیاسی و حتی یاران دگراندیش خود را به قتل می‌رسانیدند و يا کساني مانند «حيدرخان» که تروريسم سرخ بلشويکي را به ايران داخل کرده و نقش مهمي در منحرف نمودن و ناکام شدن روند مسالمت‌آميز و رفرميستي آزادي‌خواهي و مدرنتيه داشته‌اند می‌پردازد؛ و از این آدمکشان و تروریستها و دشمنان آزادی، به عنوان آزادی‌خواه قهرمان‌سازی می‌کند. برای «گُرد آزادی» نامیده شدن فردی از سوی کسروی (و مشروطه‌طلبان و آزربایجان‌گرایان) کافی است که وی عملی خشونت‌آمیز و تروریستی بر علیه دولت تورک قاجاری کرده باشد.Thursday, March 8, 2018

مستوره افشار اورومی، يک شخصيت ملی تورک و دفاع او از «تورک ميللی موجاديله‌سی»، بر اساس عرض حال و شکايت وی به مجلس شورای ملی

مستوره افشار اورومی، يک شخصيت ملی تورک و دفاع او از «تورک ميللی موجاديله‌سی»، بر اساس عرض حال و شکايت وی به مجلس شورای ملی

مئهران باهارلی مستوره افشار اورومی، به عنوان يک شخصيت ملی تورک و يک تورک‌گرای دمکراتيک

١-خانواده‌ی جمشیدخان سوباتایلی افشار اورومی مجدالسلطنه نقشی منحصر به فرد در تاریخ معاصر ملت تورک دارد. مجدالسلطنه کسی است که در حین فاجعه‌ی «تورک قیرقینی» (جیلولوق) هم در قالب ارتش منظم (ژنرال و یا امیر تومان قشون قاجاری) و هم با تشکیل گروههای پارتیزانی تورک (تورک چته‌له‌ری) به دفاع مسلحانه از مردم بی‌دفاع تورک و شهرهای اورمیه و سلماس و پیرامون آنها بر علیه نیروهای متجاوز و اشغالگر روسیه و جیلو و ارمنی قیام کرد. وی در ترکیب اردوی متحد تورک بومی-عثمانی در آزادسازی تبریز و کل تورک‌ائلی از نیروهای اشغالگر روسیه و بریتانیا نقش کلیدی بازی نمود. صدر اولین حاکمیت ملی تورک در تاریخ مدرن یعنی «حکومت اتحاد» شد. با تشبث و سرمایه و تشویق او نخستین نشریه‌ی تماما تورک‌زبان به نام «آزربایجان» در تبریز منتشر گردید. جمشیدخان سوباتایلی افشار اورومی پیش از جنگ جهانی اول به جرم دفاع از ملت تورک و وطن تورک توسط روسیه‌ی تزاری توقیف و به تفلیس تبعید شده تحت بازداشت خانگی نگاه داشته شد. پس از پایان جنگ نیز اینبار از طرف انگلستان به همراه خانواده به اسارت گرفته شد و به تهران تبعید گشت.

٢-در تمام این مبارزات و خدمات و فجایع، خانواده‌ی جمشیدخان و در راس آنها دختران وی همگام و همراه و پشتیبان پدرشان بودند. اعضای خانواده‌ی جمشیدخان سوباتایلی افشار اورومی دارای شعور ملی برجسته‌ی تورک؛ همچنین اشخاصی تورک‌نویس بودند و حتی نامه‌نگاری‌های خانوادگی و شخصی خود را به تورکی انجام می‌دادند (این واقعیت، موضوع یک مقاله‌ی علیحده‌ی اینجانب است). ملت تورک به این خانواده مدیون است. افزون بر آن، ملت تورک در قدردانی و شکرگزاری از آنها دچار غفلت غیرقابل بخشش، بلکه خیانت شده است.
Saturday, March 3, 2018

مبارزه‌ی قهرآميز و زدوخورد فيزيکی دمکراتهای آزربايجان با تورک‌گرايان و قائلين به عدم مرکزيت (فدرالیستها، آزادي‌خواهان و مليون واقعی)

مبارزه‌ی قهرآميز و زدوخورد فيزيکی دمکراتهای آزربايجان با تورک‌گرايان و قائلين به عدم مرکزيت (فدراليستها، آزادي‌خواهان و مليون واقعی)

تبعيد ميرزا آقا بلوری تورکوفيل- تورک‌گرا توسط خيابانی

«حاجی میرزا بلوری تبریزی» ویا «حاجی بیگ»، رهبر ناسیونالیستهای تورک و از سران تورکچو-تورک‌گرای بنام و دلیر و محبوب مجاهدین قدیم انقلاب مشروطیت، نائب رئیس «مجلس اتحاد اسلام» و رئیس بلدیه‌ی تبریز در دوره‌ی حکومت اتحاد بود. وی برجسته‌ترین شخصیت تورک‌گرا –ناسیونالیست تورک در تاریخ معاصر تورک‌ائلی پس از جمشیدخان سوباتایلی افشار ارومی-مجدالسلطنه است. گزارشات اداره‌ی استخبارات (جاسوسی)، دفتر اطلاعات (خبررسانی) بریتانیا هر دوی جمشیدخان مجدالسطنه و میرزا آقا بلوری را تورکوفیل- تورک‌گرا می‌نامد. حاجی بیگ طرفدار الحاق آزربایجان ایران به قلمروی عثمانی بود.

کميته‌ی تروريستی خيابانی- دمکراتهای آزربايجان

کميته‌ی تروريستی خيابانی- دمکراتهای آزربايجان

فرقه‌ی دمکرات آزربایجان-اول (خیابانی) نه تنها از جهت هویت ملی انتخابی (ملت ایران، وطن ایران، زبان ملی فارسی) فرزند انقلاب مشروطیت ایران بود، بلکه به لحاظ مشی سیاسی هم، از جمله کاربرد تروریسم، ادامه دهنده‌ی راه آن بود. در دوران حاکمیت فرقه‌ی دمکرات آزربایجان (خیابانی-نوبری) سایه‌ی تروریسم بر شهر تبریز گسترده شد و هر روز یکی دو تن از مقامات دولتی، تجار، مطبوعاتیان، سیاسیون، روحانیون، .... به دلایل سیاسی (مخالفت با خیابانی و نوبری)، انتقام از عمّال دوره‌ی صمدخانی، بی‌قانونی و هرج و مرج و انتقام‌جوئی‌های شخصی ... به قتل می‌رسید («فخرالمعالی مدعی العموم» دادستان تبریز، «سید نعمت‌الله خان» (ن. جاوید) مدیر روزنامه‌ی کلید نجات، «حاجی ملک التجار تبریزی»، «حاجی میرزا کریم» امام جمعه و پسرش، [اسم؟] پسر ملاباشی دوره‌ی صمدخان، «معتضد لشکر» رئیس قشون تبریز، «محمدخان» کدخدای محله‌ی ایمره قیز (امیرخیز)، «حسام نظام مراغه‌ای» پسر عموی صمدخان، «سردار مظفر چاردولی»، «حسین خان» فراش‌باشی محله‌ی دروازه، ...)

Wednesday, February 28, 2018

خيانت عده‌ای از دمکراتهای آزربايجان و اشغال اورميه توسط سيميتقو

خيانت عده‌ای از دمکراتهای آزربايجان و اشغال اورميه توسط سيميتقو

مئهران باهارلی

آزادی‌ستان یک حرکت آنارشیستی-ماجراجویانه‌ی محتوم به شکست برای نجات «وطن ایران» و «ملت ایران» و محدود به شهر تبریز و اطراف آن بود، و مانند «انقلاب مشروطیت» ربطی به حرکت ملی دمکراتیک تورک و «میللی موجادیله»[1] نداشت.

پس از ختم ماجراجویی آزادی‌ستان و در سالهای قتل عام ملت تورک توسط تروریستها و اشقیاءی توسعه‌طلب کردی به رهبری اسماعیل آقا سیمیتقو، عده‌ای از دمکراتهای آزربایجانی، اینبار به بهانه‌ی دشمنی با مخبرالسلطنه که وی را قاتل خیابانی می‌دانستند، با اشقیاء و جانیان اشغالگر کردی به همکاری پرداختند: «کشته شدن خیابانی بازتاب بدی در همه جا پیداکرد و همه زبان به بدگویی مخبرالسلطنه گشودند. یاران خیابانی با کینه‌ای که از مخبرالسلطنه داشتند با اسماعیل آقا سیمقو همبسته شدند و او را دوباره به آشوب برانگیختند و ارشدالملک نامی را به نزد سیمقو فرستادند». «ارشدالملک آقازاده اورمیه‌ای ..... در حالتی که جمعیت زیاد هم بودند، مقدمه‌ی تبریز و شهادت خیابانی را مطرح [کرد] و گفت من به چهریق آمده با اسماعیل آقا ملاقات [کردم] و ایشان با فرقه‌ی دمکرات [آزربایجان] مساعدت تامه دارند.... » (اورمیه در محاربه‌ی عالم‌سوز)

اخلالگری‌ها و سابوتاژهای دمکراتهای آزربايجان در تبريز بر عليه نيروهای متحد تورک بومی-عثمانی

اخلالگری‌ها و سابوتاژهای دمکراتهای آزربايجان در تبريز بر عليه نيروهای متحد تورک بومی-عثمانی

مئهران باهارلی

تلاش برای ايجاد ارمنستان بزرگ و آسورستان بر سرزمينهای تورک

خیانت مشروطه‌طلبان تورک و آزادی‌خواهان آزربایجانی به یک مورد فوق منحصر نبود. آنها یک دهه بعد در سالهای جنگ جهانی اول، هنگامی که سراسر تورک‌ا‌ئلی تحت اشغال روسیه و بریتانیا قرار داشت خیانتهای سه‌گانه‌ی دیگری را (در جیلولوق، مساوات و سیمیتقو) تحت نام دمکراتهای آزربایجانی مرتکب شدند.

از آغاز قرن بیستم دولتهای مسیحی استعماری اروپائی، آمریکا و روسیه، تصمیم به محاصره و تجزیه‌ی عثمانی و ایجاد یک دولت ارمنی (ارمنستان بزرگ) در شرق آن در ناحیه‌ی وان که شامل ناحیه‌ی خوی نیز می‌شد، و یک دولت آسوری (آسورستان-آثورستان) به مرکزیت اورمیه در شمال غرب تورک‌ائلی (غرب آزربایجان) گرفتند. در این استقامت آنها:Monday, February 26, 2018

موضع منفی خيابانی نسبت به زبان تورکی به ادعای عبدالله بهرامی

موضع منفی خيابانی نسبت به زبان تورکی  به ادعای عبدالله بهرامی

مئهران باهارلی

عبدالله بهرامی از رهبران فرقه‌ی دمکرات آزربایجان، از یاران خیابانی و رئیس نظمیه در دوره‌ی آزادی‌ستان می‌نویسد: «مرحوم خیابانی جدا با تورکها و تورک‌زبانها مخاصمت داشته و چنین عناوینی را ننگ ایرانی می‌دانست. کرارا به رفقای خود توصیه می‌کرد که در بسط زبان فارسی کوشیده و ترتیبی بدهند که کودکان هم در مدرسه به زبان فارسی صحبت کرده، تورکی را بکلی منسوخ سازند. آن مرحوم به خود من چندین دفعه اظهار داشت که چه خوب بود یک حکومت مآل‌اندیشی در تهران زمام امور را به دست می‌گرفت و عوض فرستادن پیشخدمتهای منحوس یا فراشهای دربار، یک صد نفر معلم فارسی به این ایالت می‌فرستاد تا در ولایات مدارس ابتدائی تاسیس کرده و بچه‌ها را به تاریخ ملی خود آشنا سازند و برای همیشه این بهانه را از دست عثمانی‌ها بگیرند تا دیگر آنها به عنوان هم‌زبانی برای ما دلسوزی نکنند. تمام بیانیه‌هایی که در آن زمان انتشار یافته و روزنامه‌هایی که چاپ شده است به زبان فارسی است. اقدامات مرحوم شیخ را که مخالفین به عنوان قیام تلقی کرده‌اند، ابدا ارتباط به تجزیه و خودمختاری نداشته است. در مخابرات و مراسلات آن مرحوم به مرکز یک کلمه عبارتی که چنین معنائی از آن حاصل گردد دیده نمی‌شود. ..... پس از تخلیه‌ی آزربایجان [از قوای عثمانی] عده‌ای مخالفین [تورک‌گرا] که در دوره‌ی [حاکمیت] عثمانی مصدر خدمات محلی بودند، از ترس انتقام آزادی‌خواهان [دمکراتهای آزربایجان] فرار کرده و به تهران پناهنده شده بودند» (عبدالله بهرامی، خاطرات؛ صص٦٣٥-٦٣٦)


Saturday, February 24, 2018

قهرمان ملی ساختن از زينب پاشا و سانسور مستوره افشار

قهرمان ملی ساختن از «زينب پاشا» و سانسور «مستوره افشار»

آزربایجان‌گرایان با تحریف تاریخ و با کاربرد ادبیات مرسوم شعاری-حماسی آزربایجان‌گرایانه (شیرزن آزربایجانی، اسطوره‌ی مقاومت، خاتون تبریز مه‌آلود، ....) از «زینب پاشا» یک قهرمان ملی، پارتیزان جنگهای چریکی، رهبر تشکیلات زنان، تئوریسین فمینیسم، پیشگام بیداری زنان ایرانی، پیشتاز تجددطلبی، مبارز بر علیه نابرابریهای جنسی و ... ساخته‌اند. حال آنکه زینب پاشا صرفا رهبری یک مورد شورش مردمی در مورد مساله‌ی نان در محله‌ای از تبریز را داشت و بدین سبب البته می‌باید -شاید به عنوان یک «قهرمان مردمی (Folk Hero)»، اما نه «قهرمان ملی (National Hero)»، گرامی داشته شود. از نظر تاریخ ملی تورک، «بالازر خانیم اورمیه‌ای» و یا «بی‌بی بیگیم قشقایی» که اولی با متجاوزین و تروریستهای ارمنی-لشکر ژنرال آندرانیک، و دومی با دولت پهلوی-ارتش رضاشاه درگیر شده‌اند، و یا «آخان بیگ باهارلی» که به هنگام اشغال همدان توسط ارتش تزاری دسته‌ای پارتیزانی تشکیل داده با آنها به نبرد پرداخت و به همراه یارانش از طرف روسها دستگیر و اعدام شد، به مراتب بیش از زینب پاشا سزاوار مرتبت «قهرمان ملی»‌اند.

زینب پاشا رهبر تشکیلات زنان و تئوریسین حرکت فمینیستی و .... نبود، با این مفاهیم از دور و نزدیک آشنائی نداشت. در سخنان منسوب به وی «ناموس و نامردی و مردانگی» وجود دارند. وی در میان عوام نه به سبب اهل قلم و اندیشه‌ورز بودن، بلکه به سبب کاربرد «ده‌یه‌نه‌ک» و «زوپا» (چماق) تقدیر می‌شود. آزربایجان‌گرایان در حالی از این شخصیت ارجمند قهرمان‌سازی می‌کنند که ملت تورک شخصیتهای زنی مانند مستوره افشار اورومی و خواهرانش توران و اولجای (آلجا) و آیدا (هایده) که حقیقتا اهل قلم، فرهیخته، پیشگام در تجددطلبی، رهبر تشکیلات زنان، و اندیشه‌ورز و تئوریسین جریان فمینیسم بودند را دارد. اما نام مستوره افشار و خواهرانش اولجای و توران و هایده در خیل کتب «مشاهیر و نام‌آوران آزربایجان» تالیف آزربایجان‌گرایان دیده نمی‌شود. زیرا:

قهرمان ملی ساختن از عليرضا نابدل

قهرمان ملی ساختن از عليرضا نابدل

علیرضا نابدل یک شاعر تورک با استعداد متوسط (تخلص اوختای)، یک آزربایجان‌گرای کلاسیک-استالینیست و مولف اثری پرخاشگرانه و جاهلانه‌ بر علیه ملت تورک بنام «آزربایجان و مساله‌ی ملی» است. برخی از جمله محمدتقی زهتابی، انتساب این کتاب به نابدل را به زیر سوال برده‌اند. اما این ادعا به قدر کافی قانع کننده و به هیچ وجه مستند نیست. تا زمانیکه این ادعا به روشی مقبول اثبات نشده است، باید کتاب «آزربایجان و مساله‌ی ملی» را به عنوان اثر علیرضا نابدل پذیرفت.

نابدل در اثر خود بارها نام «کُرد» را با احترام ذکر می‌کند. اما از ذکر نام ملی ما «تورک» هراسان و گریزان است و از موضع خودبزرگ‌بینی الیتیستی[1] آنرا به «آزربایجانی‌ها، خلق آزربایجان، ...»؛ و نام زبان «تورکی» را به «آزری» تغییر می‌دهد. در حالیکه در ایران قوم و ملت و زبانی بنام آزری و یا آزربایجانی وجود ندارد. او به هر کس که خود را «تورک» بداند مارک «پان‌تورکیست» می‌زند و می‌تازد. به هنگام بیان بسیاری از مطالب، مربوط و یا نامربوط، خود را ملزم به حمله به عثمانی-تورکیه هم حس می‌کند. (از کتاب نابدل: کله‌خرهای دلار پرورده‌ی آنکارا و استانبول، بچه بورژواهای ایرانی در حال تحصیل در تورکیه، توسعه‌طلبی عثمانی، مداخلات اشغالگرانه‌ی عثمانی، زبان استانبولی-در اشاره به تورکی سلیس ساهر، .... )

در عرصه‌ی هویت ملی، اثر نابدل ملقمه‌ای است از تورک چپ ایرانی، آزربایجان‌گرایی پان‌ایرانیستی و آزربایجان‌گرایی استالینیستی. نابدل با انکار هویت ملی و وجود ملت تورک (بکار بردن نام «آزری» به جای «تورکی»؛ «آزربایجانی» و «تورک‌زبان» به جای «تورک»؛ «ادبیات آزربایجان» به جای «ادبیات تورک»)؛ محدود ساختن ملت «تورک» به آزربایجان (در حالیکه صرفا بخشی از ملت تورک در آزربایجان ساکن است؛ همه‌ی آزربایجان هم جزئی از وطن ملت تورک نبوده، بخشی از آن وطن ملت کرد است)؛ انکار یگانگی ملی توده‌ی تورک-اوغوزهای غربی پراکنده در ایران (آنها را به «آزربایجانی» و «دیگر تورکها» تجزیه می‌کند)؛ ... خود یک نژادپرست، بلکه «پان» است.