Monday, January 23, 2017

ناکارآمدی، ناقص و عقيم و غير واقعی بودن آذربايجان‌گرايی صرف


By Hamed Talperan
اين صداها را بشنويم

از دهستان تورک دلبران (تالپيران)، بخش مرکزی شهرستان قروه، قرار داده شده در استان فعلي کردستان

(نويسنده هويت آزربايجاني به عنوان يک هويت قومي-ملي را رد کرده است. بحث وي در باره‌ي هويت آزربايجاني به عنوان يک هويت جغرافيايي است که مي‌گويد آن هم بايد به صورت يک تاکتيک و مصلحت براي آينده مطرح شود و نه واقعيتي در گذشته و امري مقدس و يا هميشگي و ازلي و ابدي ....).

ناکارآمدی، ناقص و عقيم و غير واقعی بودن آذربايجان‌گرايی صرف

ناکار آمدی، ناقص و عقیم و غیر واقعی بودن آذربایجان‌گرایی صرف برای من و امثال من که خارج از محدوده آزربایجان (استان) قرار داریم محسوس‌تر است. چرا که قبولاندن و القای «هویت آزربایجانی» به مردمی که «ترک» بودن خود را بی‌هیچ شک و تردیدی قبول دارند، بی‌مورد و حتی می‌شود گفت دشوار و سخت است .

بی‌مورد، چرا که این مردم در دوران اوج حملات «آذری‌سازی» و در واکنش به آن «خود آذری‌انگاری» مردم تبریز و ارومیه و..... ، ترک بودند و ترک ماندند و کمتر ویا هیچ وقت آذری نامیده نشدند و تمام بار ضد ارزشی ترک بودن در آن دوران را به دوش کشیدند و به قول معروف «ترک بودند وقتی ترک بودن مد نبود».

سخت و دشوار است، چرا که خوشبختانه و یا بدبختانه ما با عموم مردمی طرف هستیم که در قبال اطلاع‌رسانی غیر رسمی و رو در رو بسیار ریزبین و مستندطلب هستند و واقعیت امر این است که اسنادی که نشان دهند همدان و اراک و قروه و سنقر و.... زمانی جزء آزربایجان بوده‌اند بیشتر از اسناد رد این موضوع نیست .

گذشته از این‌ها، این روزها شاهد فروپاشی اندیشه‌ی پان‌ایرانیستی هستیم که دلایل آن می‌تواند برای نخبگان ترک تجربه‌ی خوبی باشد. به نظر من مشکل اصلی این نوع اندیشه‌ها این است که در برابر افزایش آگاهی مردمی که بهر نحو شامل اهدافش می‌شوند بسیار ضعیف و شکننده هستند. چرا که مروجان این دست اندیشه‌ها بنا را به تحلیل و روایت رویدادها به شکل گزیده و مطلوب خود گذاشته‌اند، که البته به نظر می‌آید آنها چاره‌ای جز این نداشته‌اند .

این که همه شهرهای ترک‌نشین به صورت نمادین جزء آزربایجان باشند به عنوان یک تاکتیک ایرادی ندارد و این نشانه‌ی اتحاد و همبستگی ماست. اما اگر تلاش شود برای آن مفهومی ازلی و ابدی جفت و جور کرد، نه راه درستی است و نه به این راحتی‌ها مورد قبول واقع خواهد شد . باید طوری عمل شود که به سرنوشت پان‌ایرانیسم گرفتار نشد و آزربایجانی شدن مصلحتی برای آینده باشد نه واقعیتی همیشگی و مقدس.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.