Wednesday, August 17, 2016

پايگاه هوائي که در اختيار روسيه قرار داده شده در منطقه‌ي ملي تورک (تورک‌ائلي) واقع است


پايگاه هوائي که در اختيار روسيه قرار داده شده در منطقه‌ي ملي تورک (تورک‌ائلي) واقع است

پايگاه هوائي که در اختيار روسيه قرار داده شده در منطقه‌ي ملي تورک (تورک‌ائلي) واقع است. پایگاه هوایی شهید نوژه (پایگاه سوم شکاری همدان یا پایگاه هوایی شاهرخی) در شهرستان تورک‌نشين «کوره‌نگ» (کبودرآهنگ) استان آزربايجاني همدان قرار دارد. آن منطقه که پایگاه در آن احداث شده، نامش «سوباشی» است. کوه معروفی نیز به همین نام در آنجا هست که رادار مهمی بر روی آن کار گذاشته شده است.

ضروري است که تشکيلات سياسي و فرهنگي تورک در داخل و خارج ايران، در مورد اين امر واکنش نشان دهند.

در زبان تورکي «کوره‌نگ» به معني سمور قهوه‌اي رنگ و يا رنگ قهوه‌اي طبيعت به هنگام برگ‌ريزان پائيزي و «سوباشي» به معني افسر و فرمانده‌ي نظامي و دژبان است.

No comments:

Post a Comment