Thursday, June 9, 2016

تحريم مدارس فارسي در يک روز و يا يک ساعت مشخص در سراسر ايران


تحريم مدارس فارسي در يک روز و يا يک ساعت مشخص در سراسر ايران

تحريم مدارس فارسي در يک روز و يا يک ساعت مشخص در سراسر ايران از سوي تورکها و حتي از سوي همه‌ي ملل غيرفارس که زبان فارسي براي آنها زباني استعماري و تحميلي و ابزاري براي فارس‌سازي آنها است، به عنوان نمونه در روز جهاني زبان مادري و يا سالگرد  رسمي شدن زبان تورکي در دوره‌ي حاکمیت اتحاد جمشیدخان افشار اورومی (١٩١٨) و .... مي تواند به عنوان يک نافرماني مدني انديشيده شود.

بعضا برخي حوزه‌هاي نامنتظر مي‌توانند عرصه‌ي بيان اعتراضات مسالمت‌آميز و نافرماني مدني باشد. نمونه‌ي محمد علي و ورزش بوکس بسيار روشنگرانه است. علاوه بر آن اين گونه رفتارها بر ايجاد و تثبيت مفهوم « ما » که پايه‌ي هويت ملي است تاثير بسيار مثبتي دارد.

در اينگونه موارد اغلب اين عدم تفکيک حوزه‌ها است که به دمکراتيزاسيون و صلح پايدار کمک مي‌کند. مانند عرصه‌ي سوادآموزي و تحصيل همگاني به زبان فارسي، که بايد حتما مورد بايکوت و اعتراض و نافرماني مدني قرار گيرد و نبايد به بهانه‌ي تفکيک عرصه‌ي سياست و آموزش همگاني و ادبيات و ... از آن چشم‌پوشي کرد. 

لازم نيست که در سالهاي اول اين حرکت اعتراضي عمومي و در سطح جامعه باشد. در آغاز مانند هر حرکت اعتراضي ديگر از سوي نخبگان با سماجت بايد هر ساله و سمبوليک اجرا شود و در رسانه‌هاي داخلي و خارجي انعکاس کافي يابد. بعد از آن است که با مرور زمان افکار عمومي و مردم به سوي آن جلب خواهند شد. چيزي مانند مبارزه‌ي مسلحانه‌ي گروههاي چريکي ساده انگار و صاف‌دل که آرزو داشتند توده دنبال پيشگام بيافتد که طبيعتا هرگز نيافتاد. اما در حرکتهاي مدني و مسالمت‌آميز و مشروع به لحاظ اخلاقي و قوانين بين الملل، بخصوص اگر شعار مطرح شده همه‌ي جامعه‌ي تورک پراکنده در سرتاسر را (مانند تحصيل به زبان تورکي) و يا همه‌ي جوامع غير فارس را (مانند تحصيل به زبان مادري) مورد خطاب قرار دهد، دير يا زود جامعه اعتراض و حرکت مسالمت‌آميز مذکور را از آن خود خواهد دانست و به آن ملحق خواهد شد.

در مورد ديگر ملل ساکن در ايران، از آنجائيکه ملت تورک ملت عمده‌ي ايران است، مي تواند راسا حرکت کند و لازم نيست هر ابتکار اعتراضي‌اش را پس از  توافق با همه‌ي ديگر ملل انجام دهد، هر چند اين امر مطلوبتر است. بايد حرکت را خود تورکها شروع کنند و همزمان در باره‌ي آن به قدر کافي به گروههاي غيرفارس ديگر اطلاع‌رساني نمايند. ملل ديگر بعد از ديدن اينکه اين حرکت جاافتاده و با خواستهاي آنها هم منطبق است، به آن خواهند پيوست.

مردم در حال حاضر از دادن هزينه اجتناب مي کنند. بنابراين بايد عمل اعتراضي سمبليک و مشروع و محدود باشد. مانند يک ساعت بايکوت مثلا درس زبان و ادبيات فارسي در سراسر ايران در روز جهان مادري.مواضع غير ملی و ضد تورک دمکراتهای آزربايجان:


تبریز مرکز جنبش ملیت‌گرایی ایرانی بوده است
کتاب درسی مشروطیت: بعد از این تورکی حرف نزنیم. اگر او تورکی حرف زد جواب ندهیم
٩٨مین سالگرد تاسیس مدرسه‌ی تورک خیر یوردو (صلاحیه) اورمیه و ١٠٧مین سالگرد مدرسه‌ی تورک بالو و یادی از حاجی میرزا فضل الله مجتهد اورمولو
همدان می‌خواست تورکی، زبان رابط بین المللی جهان اسلام شود
نیروهای عثمانی و آزادسازی زبان تورکی در تورک‌ائلی –آزربایجان اتنیک و ایران
موضع منفی خیابانی نسبت به زبان تورکی  به ادعای عبدالله بهرامی
دستور موکد خيابانی برای تحميل زبان فارسی به کودکان تورک و تنبيه آنان به جرم تورکی‌گويی به روايت ناصح ناطق
از خیانتهای آزربایجان‌گرایان: ممنوع کردن تورکی توسط دمکراتهای آزربایجان
از خیانتهای آزربایجان‌گرایان: فیوضات و طراحی نسل کشی ملی و زبانی تورکی در ایران
مبارزه‌ی قهرآمیز و زدوخورد فیزیکی دمکراتهای آزربایجان با تورک‌گرایان و قائلین به عدم مرکزیت (فدرالیستها، آزادی‌خواهان و ملیون واقعی)
کمیته‌ی تروریستی خیابانی- دمکراتهای آزربایجان
اخلالگری‌ها و سابوتاژهای دمکراتهای آزربایجان در تبریز بر علیه نیروهای متحد تورک بومی-عثمانی
خیانت عده‌ای از دمکراتهای آزربایجان و اشغال اورمیه توسط سیمیتقو
از خیانتهای آزربایجان‌گرایان مشروطه‌طلب و دمکراتهای آزربایجان:  برآمدن رضاشاه

تحميل زبان فارسی به تورکها:

دستور مظفرالدین شاه قاجار برای تدریس زبان تورکی در مدارس آزربایجان و اعتناء بایسته به تعلم آن
اسناد دولتی در باره‌ی منسوخ کردن زبان تورکی و فارس‌سازی اجباری تورکها توسط مدارس فارسی‌زبان بنا به گزارشات رسمی سالهای ١٣٠٤-١٣٠١
زدن افسار الاغ به سر کودکان تورک و بستنشان به آخور تا مثل آدم به فارسی حرف بزنند
تکلم به لهجه‌ی اجنبی تورکی اکیداً ممنوع است. با زبان شیرین فارسی صحبت کنید!
یک سند تاریخی: تحمیل زبان فارسی به شاگردان تورک با توبیخ و اخطار و قدغن نمودن تورکی حرف زدن در مدارس
خانم معلم و صندوق جریمه‌ی تکلم به زبان تورکی
جلوگیری از جار زدن به زبان تورکی در مدارس شهر بین (بن)، استان چهارمحال بختیاری - ایران مرکزی
قومیتگرائی افراطی فارسی و مراسم کتاب‌سوزی ٢٦ آذر سال ١٣٢٥ در آزربایجان
رابینو: روستائیان همدان تورک‌اند و کلمه‌ای فارسی نمی‌دانند.
دانش‌آموزان تورک کوریجان- کبود راهنگ- همدان اصلاً زبان فارسی نمی‌دانند
بخشنامه‌ی اداره‌ی فرهنگ آزربایجان برای رایج ساختن نام و هویت قومی آذری و آذربایجانی به جای تورک

نسل‌کشی زبانی تورکی در ايران:

مورد ایران: نژادپرستی زبانی، نسل‌کُشی زبانی و زبان‌کُشی دولتی
سیاست انکار و سرکوب هویت و ملت تورک ورشکست شده است
هویت‌پروری و برابری‌خواهی ملی تورک، مبارزه‌ای علیه نژادپرستی، نئوفاشیسم و نئوکولونیالیسم
ناسیونالیستهای افراطی فارس و پان‌ایرانیستها، از چپ و راست و بنیادگرا و ... نازیستهای ایران و خاورمیانه‌اند.
کانون مبارزه با نژادپرستی و تورک‌ستیزی در ایران
نه‌‌ای به آن چشمهای مهربان و پر امید
آقای آیت الله، شما چرا تورکی یاد نگرفته‌اید؟!
اشکالات اصل ١٥ قانون اساسی و مسئله‌ی خط و زبان تورکی
تحریم مدارس فارسی در یک روز و یا یک ساعت مشخص در سراسر ایران
بهار تورکی‌زبانان ایران
مصوبه‌ی حکومت احمدی‌نژاد در باره‌ی تدریس اختیاری دو واحد درسی اختیاری زبان و ادبیات تورکی در دانشگاهها
يکی بر سر شاخ، بن می‌بريدو يا يونسی دستيار رئيس جمهور و بطحايي وزير آموزش و پرورش، نفوذی موساد و سيا هستند

ضرورت رسميت يافتن زبان تورکی

تورکی‌خوانی و تورکی‌نویسی و رسمیت زبان تورکی، ضرورت مدرنیته و مدنی و معاصر شدن مردمان ایران است
همه‌ی زبانهای رایج در ایران، بلا استثناء می‌باید رسمی شوند
رفع بعضی از شبهات در باره‌ی رسمیت زبان تورکی
باز هم معضل رسمیت زبان تورکی
دهکده‌ی جهانی و زبان فارسی
رسمی بودن انحصاری زبان فارسی در تضاد با حقوق بشر، دمکراسی و مدرنیته
افول ستاره‌ی زبان فارسی به عنوان زبان رابط. فارسی می‌باید به مرزهای طبیعی خود عقب‌نشینی کند
عقبگرد به سنگر ملی، مشترک و سراسری
اعلامیه جهانی حقوق زبانی  Universal Declaration of Linguistic Rights
در دفاع از تاتها، تالشها، گیلکها و حقوق و زبانشان
مطالبات بنیادین مردم تورک در سراسر ایران (فارغ از استان، لهجه، مذهب و گرایشات سیاسی)

No comments:

Post a Comment